Regulamin

ARTYKUŁ 1: ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich sprzedaży zawieranych za pośrednictwem strony internetowej www.retro-moda-shop.com. Niniejsze warunki regulują sprzedaż przez firmę KVO Group gen. Józefa Zajączka 8/25 01-522 Warszawa Odzież i konfekcja.


 ARTYKUŁ 2: ROZPORZĄDZENIE

Systemy automatycznej rejestracji jest uważany za dowód charakteru i treści zamówienia. Retro Moda Shop potwierdza przyjęcie zamówienia klientowi na podany przez niego adres e-mail. Sprzedaż zostanie zakończona od momentu zatwierdzenia przez Retro Moda Shop płatności za zamówienie, tj. od dnia zatwierdzenia płatności za zamówienia opłacone on-line kartą bankową lub od dnia otrzymania przelewu na konto. Retro Moda Shop zastrzega sobie w każdym przypadku prawo do odmowy lub anulowania dowolnego zamówienia klienta, z którym zaistniałby spór dotyczący płatności za poprzednie zamówienie.


 ARTYKUŁ 3: DOSTĘPNOŚĆ ARTYKUŁÓW

Tak długo, jak nasze oferty i ich ceny są widoczne na stronie, są one ważne. Dostępność wskazana w momencie konsultacji strony przez klienta pozostaje zależna od stanu zapasów w Retro Moda Shop i oczywiście u dostawców.


Do realizacji naszej witryny sklepowej i katalogu sprzedaży wykorzystujemy bazy danych, wzbogacone zgodnie z informacjami przekazanymi przez naszych dostawców. Ta baza danych składa się z ponad stu artykułów, całość nie jest przechowywana w naszych rezerwach, a nasza oferta jest następnie uzależniona od dostępności artykułów u dostawców.


Tylko ostateczne usunięcie artykułu u naszych dostawców prowadzi do skreślenia go z naszej oferty sprzedaży. W pozostałych przypadkach możliwe jest wprowadzenie nowego zlecenia w określonym czasie.


W przypadku braku dostępności zamówionego produktu, klient jest informowany pocztą elektroniczną lub na fakturze o wysłanych produktach w przypadku zamówienia kilku artykułów.


Termin dostawy zamówienia: w momencie złożenia zamówienia i na potwierdzeniu otrzymania zamówienia, klient jest informowany o terminie dostawy. Jest on obliczany poprzez dodanie najdłuższego czasu dostępności produktu do czasu dostawy wybranego przez klienta środka transportu. Wynosi to od dwóch do czterech tygodni. Od momentu złożenia zamówienia do momentu jego wysłania klient ma możliwość anulowania zamówienia.


Szczegóły :


Artykuły w przedsprzedaży: artykuły, które mają być opublikowane, są proponowane na stroniewww.retro-moda-shop.com w przedsprzedaży. Rezerwacja ta jest dokonywana ze wskazaniem terminu wydania ogłoszonego przez wydawcę na otwarciu etapu rezerwacji. Ta data wydania może zostać zmieniona w dowolnym momencie przez wydawcę, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za marketing swojego produktu.


We wszystkich przypadkach, Retro Moda Shop dokłada wszelkich starań, aby od daty końcowej sprzedaży wysyłać artykuły do klientów, którzy dokonali rezerwacji, do ilości towaru podanej przez wydawcę na dzień wydania.


 ARTYKUŁ 4: CENA 

Ceny podane w polskich złotówkach są cenami netto, bez kosztów wysyłki. Cena ta obejmuje cenę produktów, przeładunek, pakowanie i konserwację produktów. Mogą one być modyfikowane w dowolnym momencie bez uprzedzenia, wiedząc, że artykuły zostaną zafakturowane na podstawie obowiązującej w momencie rejestracji zamówienia. Wszystkie zamówienia są fakturowane w polskich złotych i płatne w polskich złotych. Wszelkie opłaty celne lub podatki lokalne pozostają w gestii odbiorcy.


ARTYKUŁ 5: KOSZTY WYSYŁKI

Koszty wysyłki obejmują udział w kosztach przygotowania, opakowania i opłaty pocztowej. Pamiętaj, aby zgrupować wszystkie swoje przedmioty w jednej liście. Nie będziemy w stanie pogrupować dwóch osobnych zamówień i zostaniesz obciążony za dostawę za każde z nich.


ARTYKUŁ 6: PŁATNOŚĆ

Fakt zatwierdzenia zamówienia oznacza dla Ciebie zobowiązanie do zapłaty wskazanej ceny. Płatność za zakupy dokonywana jest kartą kredytową za pośrednictwem bezpiecznego systemu. Karta jest obciążana dopiero w momencie wysłania zamówienia. W przypadku dostaw dzielonych, obciążane są tylko produkty wysłane.


ARTYKUŁ 7: DOSTAWA

 

Proszę pamiętać, że niektóre pozycje w naszym katalogu są bardzo popularne, co oznacza, że czas dostawy może być nieco dłuższy niż te pokazane poniżej.

Czas dostawy do Polski i Europy Zachodniej:

Czas przetwarzania Twojego zamówienia, projekt produktów i dostawa Twojego zamówienia sprawiają, że nasz zespół może opóźnić się od 11 do 19 dni roboczych*. Nasz zespół stara się zrobić wszystko, co możliwe, aby zapewnić, że otrzymasz zamówienie tak szybko, jak to możliwe.

*Czasy te nie uwzględniają możliwych opóźnień spowodowanych decyzjami administracyjnymi (np.: kontrola celna), strajkami lub innymi okolicznościami, na które firma Retro Moda Shop nie ma wpływu.

Czas dostawy do Kanady i Stanów Zjednoczonych:

Czas dostawy do Kanady i Stanów Zjednoczonych wynosi od 15 do 20 dni roboczych.

Czas dostawy do departamentów i regionów zamorskich (DROM) wynosi od 18 do 30 dni roboczych (dostawa płatna).

W zależności od rodzaju zamówionego towaru, możesz otrzymać kilka różnych przesyłek. Mamy kilka magazynów i dlatego, aby zoptymalizować czas dostawy i uniknąć zbyt długiego oczekiwania, będziesz mógł otrzymać swoje artykuły w różnych paczkach. 

 


 ARTYKUŁ 8: GWARANCJA - ZWROTY - WYCOFANIE


Artykuły zamieszczone na stronie www.retro-moda-shop.com są nowe i objęte gwarancją na każdą wadę. Są one identyczne jak w handlu tradycyjnym i pochodzą od naszych  wydawców i dostawców.


Jeśli artykuł jest wadliwy lub niezgodny z wymaganiami, kupujący ma 15 dni roboczych od otrzymania artykułu, aby zażądać wymiany lub zwrotu pieniędzy. Jeśli termin piętnastu (15) dni upływa zazwyczaj w sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy, zostaje on przedłużony do pierwszego kolejnego dnia roboczego.

Aby zwrócić zamówiony artykuł, proszę w ciągu 15 dni wysłać do nas zapytanie na adres: kontakt@retro-moda-shop.com, a my przekażemy Państwu adres naszego centrum logistycznego.

Klient musi zwrócić nowe lub nieużywane elementy w całości i w oryginalnym opakowaniu, w stanie nienaruszonym, wraz z wszelkimi akcesoriami, instrukcjami i dokumentacją (w oryginalnym opakowaniu celofanu i z odpowiednią fakturą). W takiej sytuacji kupujący musi przesłać dowód wady (wady) na adres kontakt@retro-moda-shop.com (opis i zdjęcia w załączniku).


W przypadku skorzystania z prawa do odwołania, Retro Moda Shop odbywa się z refundacją kwot zapłaconych przez klienta, bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu. Zwrot kosztów następuje maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zwróconego pakietu (pakietów).


Koszty przesyłki zwrotnej są wtedy na Państwa koszt.


W przypadku zwrotu pieniędzy, gwarantujemy, że zostanie on dokonany w ciągu 14 lub mniej dni od daty otrzymania zwróconej paczki. Żadna przesyłka za pobraniem nie zostanie przyjęta, bez względu na powód.

 

Wyjątek: Z oczywistych względów higienicznych (zasada ostrożności), biżuteria typu piercing, kolczyki nie może być zwracana. Gwarantuje to, że biżuteria sprzedawana przez Retro Moda Shop jest sprzedawana w optymalnych warunkach higienicznych.


 ARTYKUŁ 9: PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI - PRZENIESIENIE RYZYKA

Przeniesienie własności produktów na nabywcę nastąpi dopiero po całkowitej zapłacie ceny przez tego ostatniego, niezależnie od terminu dostawy tych produktów. Z drugiej strony, przeniesienie ryzyka utraty i pogorszenia jakości produktów nastąpi dopiero po dostawie i odbiorze tych produktów przez nabywcę.


 ARTYKUŁ 10: OCHRONA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Retro Moda Shop jest producentem i właścicielem wszystkich lub części baz danych składających się na niniejszą stronę. Wchodząc na niniejszą stronę internetową, klient uznaje, że dane, które ją tworzą, są prawnie chronione i powstrzymuje się w szczególności od pobierania, ponownego wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, reprezentowania lub zachowywania, bezpośrednio lub pośrednio, na wszelkiego rodzaju nośnikach, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w całości lub części, jakościowo lub ilościowo istotnych, zawartości baz danych znajdujących się na stronie, do której dociera.


 ARTYKUŁ 11: ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Opisy produktów w bazach danych www.retro-moda-shop.com zostały wprowadzone zgodnie z informacjami podanymi przez wydawców. Retro Moda Shop nie ponosi odpowiedzialności za treść prac i nie będzie w stanie dostrzec swojej odpowiedzialności wobec nabywcy. Odpowiedzialności Retro Moda Shop nie można dochodzić w przypadku wystąpienia absolutnej konieczności (strajk, powódź, pożar, pandemia...).


Proponowane produkty są zgodne z obowiązującym prawem. Retro Moda Shop zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli dostarczony artykuł nie jest zgodny z ustawodawstwem kraju, w którym został dostarczony (cenzura, zakaz posiadania tytułu lub autora...). Retro Moda Shop nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, na których linki hipertekstowe mogą być odesłane z własnej strony.


 ARTYKUŁ 12: PRAWO WŁAŚCIWE

Wszystkie klauzule w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży, jak również wszystkie operacje kupna i sprzedaży, o których w nich mowa, podlegają prawu Polskiemu.


ARTYKUŁ 13: AKCEPTACJA NABYWCY

Zatwierdzenie zamówienia

Każde zamówienie pojawiające się na stronie internetowej https://retro-moda-shop.com/ oznacza akceptację niniejszych Ogólnych Warunków. Każde potwierdzenie zamówienia oznacza pełną i całkowitą akceptację niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, bez wyjątków i zastrzeżeń. Wszystkie podane dane oraz zarejestrowane potwierdzenie będą traktowane jako dowód transakcji. Oświadczają Państwo, że są tego w pełni świadomi. Potwierdzeniem złożenia zamówienia będzie złożenie podpisu i akceptacja dokonanych czynności. Podsumowanie informacji dotyczących zamówienia oraz niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych zostanie przekazane w formacie PDF za pośrednictwem adresu e-mail, na który zostało wysłane potwierdzenie zamówienia.


ARTYKUŁ 14: Własność intelektualna

Wszystkie elementy strony https://retro-moda-shop.com/ są i pozostają wyłączną własnością intelektualną Retro Moda Shop. Nikt nie jest upoważniony do powielania, wykorzystywania, reemitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek sposób, nawet częściowo, elementów strony, czy to oprogramowania, wizualnych lub dźwiękowych. Bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Retro Moda Shop zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek prostych linków lub odnośników hipertekstowych.

Artykuł 15 - Dane osobowe Firma Retro Moda Shop zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych osobowych oraz danych osobowych dotyczących użytkownika. Są one niezbędne do zarządzania Państwa zamówieniem, jak również do ulepszania usług i informacji, które do Państwa wysyłamy. Mogą one być również przekazywane firmom, które przyczyniają się do tego związku, takim jak te odpowiedzialne za realizację usług i zamówień w zakresie zarządzania, realizacji, przetwarzania i płatności. Te informacje i dane są również przechowywane dla celów bezpieczeństwa, w celu spełnienia zobowiązań prawnych i regulacyjnych. Zgodnie z ustawą masz prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu wobec danych osobowych i danych, które Cię dotyczą, bezpośrednio na stronie internetowej.

ARTYKUŁ 16 - Archiwizacja dowodu

Firma Retro Moda Shop będzie archiwizować formularze zamówień i faktur na wiarygodnym i trwałym nośniku stanowiącym wierną kopię zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego. Komputerowe rejestry firmy Retro Moda Shop są uznawane przez wszystkie zainteresowane strony za dowód komunikacji, zamówień, płatności i transakcji pomiędzy stronami.

 Niniejsze warunki mogą zostać zmienione w dowolnym momencie bez powiadomienia przez Retro Moda Shop Aktualizacja ogólnych warunków sprzedaży z dniem 1 stycznia 2021 roku.

KVO Group firma typu „Jednoosobowa działalność gospodarcza”

Siedziba Gen. Józefa Zajączka 8 01-522 Warszawa, Polska

Firma zarejestrowana w RCS w Warszawie